Kurs taternicki

Kurs taternicki przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego uprawiania wspinaczki w górach pozbawionych pokrywy śnieżnej. Ukończenie kursu oraz pozytywna rekomendacja instruktora PZA uprawnia do otrzymania karty taternika.
W kursie mogą uczestniczyć osoby posiadające świadectwo ukończenia kursu wspinaczki skalnej. Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

 

Czas trwania

Kurs powinien obejmować przynajmniej 10 dni zajęć w terenie (w tym 9 dni wspinaczkowych i 1 dzień autoratownictwa).

Ilość szkolonych

Na jednego instruktora do trzech osób.

Terminy

15-28 lipiec

Cena

5500 zł

 

Program

Zajęcia teoretyczne

1. Sprzęt i wyposażenie wspinacza:
« demonstracja i zapoznanie z działaniem sprzętu do wspinaczki letniej oraz innych elementów wyposażenia; zakres zastosowań, wady i zalety poszczególnych elementów
« skład apteczki wspinaczkowej

2. Asekuracja:
« teoria asekuracji – różne rodzaje asekuracji, siły działające w układzie asekuracyjnym
« obsługa przyrządów asekuracyjnych, zachowanie na stanowisku
« stanowiska – budowa różnych typów stanowisk, stanowiska dolne, górne i pośrednie
« prowadzenie wyciągu – taktyka prowadzenia wyciągu, prowadzenie jedno- i dwutorowe, łączność w zespole, specyfika prowadzenia w terenie kruchym, prowadzenie na trawersach, asekuracja w zejściu

3. Taktyka:
« niebezpieczeństwa gór – z naciskiem na występujące latem, zachowanie się w sytuacjach awaryjnych związanych z załamaniami pogody
« strategia i taktyka: planowanie sezonu wspinaczkowego, wybór celów i dróg; zaplanowanie drogi podejścia, wariantów drogi, wycofów, drogi powrotu; dobór partnera; dobór sprzętu, wyposażenia, biwak planowany i nieplanowany.

4. Topografia i orientacja w terenie górskim:
« orientacja w górach
« przewodniki i korzystanie z nich – główne typy przewodników, korzystanie ze schematów i opisów dróg
« topografia szczegółowa rejonu działania – piętra doliny, drogi podejść i zejść, przebieg ważniejszych dróg wspinaczkowych w ścianach i sposoby wycofania się z nich
« najważniejsze rejony wspinaczkowe Tatr Polskich i Słowackich – ogólne omówienie ich charakterystyki z uwzględnieniem bazy  noclegowej i szlaków turystycznych

5. Etyka, przepisy, historia:
« zasady etyczne obowiązujące w gronie ludzi gór
« informacja o przepisach, zwyczajach regulujące zasady aktywności w rejonach wspinaczkowych
« historia alpinizmu i taternictwa – opcjonalnie

Zajęcia praktyczne

1. Asekuracja przez ciało.

2. Posługiwanie się w terenie materiałami topograficznymi, sporządzanie schematów dróg.

3. Operacje linowe, autoratownictwo:
« zjazdy – budowa stanowisk zjazdowych, różne sposoby zjazdu i asekuracji w zjeździe, przejazd przez węzeł; czynności przy wykonywaniu serii zjazdów
« podchodzenie po linie – sytuacje wymagające podejścia po linie
« autoratownictwo w wypadkach związanych z odpadnięciem – metody uwalniania się asekurującego od ciężaru wiszącego partnera (przeniesienie ciężaru na stanowisko), sposoby dotarcia do poszkodowanego, metody opuszczania i zjazdu z rannym (w tym opuszczanie na połączonych linach), metody podciągania partnera (metoda U, flaszencug lub przeciwwaga), oraz sposoby wzywania pomocy i zachowanie się podczas akcji ratunkowej, technika A0 (opcjonalnie)
4. Wbijanie, wybijanie i dobijanie haków.

Wspinaczki

Wymagane jest minimum 10 dni zajęć terenowych (w tym 9 dni wspinaczkowych), w czasie których zrealizowane mają być następujące punkty programu:
« droga prowadząca granią
« droga prowadząca kominem
« droga prowadząca otwartą ścianą
« droga wspinaczkowa z elementami asekuracji w zejściu
« droga z fragmentem asekuracji lotnej
« droga prowadzona filarem, żebrem
« droga z asekuracją w trawersie
« minimum 2 drogi co najmniej 10 wyciągowe z włączeniem łańcuchówek
« poznawanie wycofów ze ścian
« wycofywanie się ze ściany serią zjazdów w ilości umożliwiającej przećwiczenie głównych metod zjazdu (przyrząd wysoki i niski, zjazd z liną „zworowaną”, zjazd z liną uszkodzoną); zalecany zjazd ze stanowiska samodzielnie skonstruowanego przez kursantów w oparciu o stałe punkty
« wspinaczka na szczyt leżący poza otoczeniem doliny, w której odbywa się zasadnicza część szkolenia (z uwzględnieniem aspektów topograficznych);
« wspinaczki z zastosowaniem liny dwużyłowej;

Opcjonalnie:

« wspinaczki nocą
« wspinaczki techniką sztucznych ułatwień;