Kurs wspinaczki skalnej

Kurs wspinaczki skalnej przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru górskiego. Ukończenie i zaliczenie kursu uprawnia do uczestnictwa w kursie taternickim.

 

Zasady uczestnictwa

Ukończone 18 lat, osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez obojga rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć

Kurs prowadzony jest w formie zajęć praktycznych w skałach przeplatanych teorią

Czas trwania

Kurs trwa 6 dni, z czego 5 dni musi odbyć się w terenie.

Liczba szkolonych

Do czterech kursantów na jednego instruktora

Ukończenie kursu

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora szkolącego. Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.

Terminy

28 maja – 2 czerwca

 

Cena

1900 zł

 

Program

Zajęcia teoretyczne
1. Omówienie podstawowego sprzętu wspinaczkowego.
2. Teoria asekuracji (bouldering – asysta, wspinaczka na wędkę, z dolną asekuracją).
3. Zjazdy na linie, wychodzenie po linie.
4. Podstawowe formacje skalne.
5. Niebezpieczeństwa wspinania ze szczególnym uwzględnieniem wspinania skałkowego.
6. Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej.
7. Formy uprawiania wspinaczki, style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
8. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia PZA, dostęp do skał (Nasze Skały, i inne organizacje).
9. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
10. Historia wspinania (opcjonalnie).

Zajęcia praktyczne
1. Wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży (podwójną ósemką)
2. Praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, bloker, prusik, węzeł francuski, (opcjonalnie skrajny tatrzański, podwójny zderzakowy)
3. Zwijanie i przenoszenie liny
4. Dobór sprzętu do konkretnej drogi, poprawne noszenie sprzętu
5. Samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.)
6. Wykorzystanie punktów naturalnych
7. Właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych, łączenie punktów asekuracyjnych
8. Prawidłowe prowadzenie lin jedno i dwutorowo (opcjonalnie), używanie liny pojedynczej oraz lin połówkowych (opcjonalnie)
9. Budowanie stanowisk do wędki z wykorzystaniem punktów naturalnych, spitów/ringów, wykorzystanie stanowisk górnych do wędkowania (podwieszanie liny w łańcuchu stanowiskowym);
10. Bdowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich
11. Obsługa przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania (przyrządy typu kubek – dowolny rodzaj)
12. Obsługa przyrządów wielofunkcyjnych (np. typu ATC Guide, Reverso, Pivot itp.) na górnym stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego odblokowywania go pod obciążeniem
13. Wykorzystanie półwyblinki z karabinkiem HMS do asekuracji (wybieranie, hamowanie, blokowanie)
14. Obsługa przyrządu typu półautomat: Click Up, Smart, Gri Gri, Eddy itp. -asekuracja (wybieranie, hamowanie, blokowanie)
15. Przewiązywanie liny przez ring zjazdowy/stanowisko zjazdowe; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania
16. Zakładanie stanowisk zjazdowych, przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu
17. Zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją, zjazd ze stanowiskiem pośrednim
18. Rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu (np. przejście ze zjazdu do podchodzenia po linie)
19. Wychodzenie po linie (prusikowanie)
20. Opuszczanie partnera na linie z górnego stanowiska
21. Podstawy rozgrzewki przed wspinaniem
22. Zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i technikami ich pokonywania (wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała – pozycja frontalna i boczna)
23. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; asysta (spotowanie)
24. Praktyczna umiejętność wykorzystywania przewodników wspinaczkowych (odnajdywanie skały i drogi wspinaczkowej) korzystanie z aplikacji internetowych (opcjonalnie)